The President of the SAA with a warning to doping agents

The President of the SAA with a warning to doping agents

Президентът на Световната антидопингова агенция (САА) Джон Фейхи призова всички допингиращи се спортисти да напуснат националните си отбори и да стоят далеч от тазгодишната Олимпиада и Параолимпиада в Лондон.

Три седмици преди официалното откриване на Лондон 2012, г-н Фейхи направи официално изявление, в което акцентира върху правото на „чистите” спортисти да участват в честни състезания и да бъдат награждавани за своите усилия и талант.

„Заявявам ясно и категорично: ако използвате допинг и възнамерявате да участвате на игрите в Лондон – по-добре се оттеглете от Вашия Олимпийски отбор,” каза г-н Фейхи.

„Употребата на допинг е чисто и просто измама,” добави той. „Ако се състезавате допингирани на Олимпиадата, освен самите себе си, мамите и любителите на спорта по целия свят, като едновременно с това петните Вашия национален флаг и идеалите на Олимпийското движение. Допингираният спортист е провален спортист защото даже и да спечели медал, никога няма да може да каже с чиста съвест, че го е заслужил. Участието на Олимпийски игри е върхов момент в кариерата на много от класиралите се спортисти. Ето защо считам, че използващите допинг на първо място унижават усилията на неизползващите т.е. на спортистите, които са прекарали цели четири години в тренировки, и на второ място –
предават всички спортни идеали”.

Г-н Фейхи похвали световната антидопингова общност за всички положени усилия за идентифициране на допинг нарушителите в предолимпийския период и благодари на местния организационен комитет (ЛОКОГ) за изготвената всеобхватна антидопингова програма, която ще бъде в сила през времетраенето на Олимпиадата.

„Лондон 2012 ще бъде най-строго контролираната спортна проява в историята на Олимпийските игри. Длъжностните лица по допингов контрол ще дебнат за допинг нарушители от момента на пристигане на спортистите в Олимпийското село. МОК и ЛОКОГ изготвиха мащабна антидопингова програма. Ще бъдат анализирани над 6250 проби. Органите за борба срещу допинга отсега обменят сведения за потенциални нарушители и си взаимодействат за целевото им подлагане на проверки. Държа да отбележа, че Ю Кей Антидопинг (Антидопинговата агенция на Великобритания – бел. прев.) е оторизирана да проверява всички участници в предолимпийски тренировъчни лагери и разполага със значително количество сведения, предоставени й от антидопинговите институции от целия свят. Положени бяха всички усилия за да се гарантира, че Лондон 2012 ще бъде най-„чистата” Олимпиада. Нека всички, които използват допинг да бъдат наясно, че шансът да „минат между капките” е нищожен,” каза г-н Фейхи.

Освен на усилията на световната антидопингова общност, г-н Фейхи обърна внимание и на персоналната отговорност на спортистите, като посочи че „чистотата” на Олимпиадата зависи най-вече от личния им избор да не използват допинг.

„Всеки спортист носи лична отговорност за всичко, което постъпва в организма му т.е. изборът дали да се допингира или да не се допингира е изцяло негов. Усилията на световната антидопингова общност няма как да повлияят на личния избор. Ако всеки олимпийски състезател избере да не използва допинг, всички ние ще станем свидетели на първата абсолютно „чиста” Олимпиада. Това, обаче, зависи най-вече от Вас спортистите. Ето защо, в името на „чистия спорт” Ви призовавам да проявите отговорно отношение,” каза в заключение президента на САА.

Г-н Фейхи ще направи допълнително изявление в рамките на предолимпийската преконференция на САА , която ще се състои на 25 юли в Олимпийския парк от 14:00 ч.