On October 7, 2015. the planned anti-doping training of the sports and technical staff has started

On October 7, 2015. the planned anti-doping training of the sports and technical staff has started

В учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопингово обучение на спортните лекари на футболните клубове като съвместна инициатива на АЦ и Българския футболен съюз. В три модула, лекарите бяха запознати с актуални теми като Забранителния списък, Регистъра на спортистите за тестване, международни и национални документи, разрешения за терапевтична употреба (РТУ), нарушения на антидопинговите правила и санкции, управление на резултатите и др. Обучението включваше и практически казуси и дискусия. Участниците получиха отговори на въпроси, свързани с тяхната практиката. Бяха раздадени информационни материали във връзка с тематиката. Най-голям интерес предизвика модула за издаване на РТУ. Кратко резюме за биологичния паспорт на спортистите, представено от д-р Заркова, Изпълнителен директор на Антидопинговия център, предизвика нова дискусия. В края на лекционния курс, д-р Заркова раздаде удостоверения на участващите в обучението.

През следващите дни, в гр. Пловдив, в залата на спортното училище „Васил Левски” се проведе семинар на тема „Антидопингова програма за обучаващи от спортните училища”. Семинарът бе открит от Изпълнителния директор на Антидопинговия център, д-р Виолета Заркова. Присъстваха 80 представители на 24 спортни училища в България. Участниците получиха информационни материали по предвидените в програмата теми. Преди началото на обучението, участниците попълниха анонимна анкета „Какво трябва да знам за допинг контрола”, като им бе обяснено, че подобна анкета, входяща и изходяща, трябва да бъде проведена от самите обучители на учениците от спортните училища. Лекциите на семинара бяха разделени на 4 модула и включваха: указания за провеждане на обучение на учениците от спортните училища, определение на допинг контрол по Световния антидопингов кодекс, нарушения на антидопинговите правила, Списък на забранените субстанции и методи на Световната антидопингова агенция за 2016г., рискове при употреба на хранителни добавки, вредата от употребата на допингиращи субстанции, управление на резултатите, процедура за допинг контрола, права и задължения на спортиста по време на допинг тестването, и какво представлява разрешението за терапевтична употреба и интернет базираното пособие ADAMS. В края на обучението бе проведена анонимна анкета за оценката на семинара и бяха раздадени сертификати на всички участници.