International seminar on "Prevention of doping in professional and sports for all through training and investigation"

International seminar on "Prevention of doping in professional and sports for all through training and investigation"

На 24-25 януари в хотел Маринела - София се проведе семинар на тема „Предотвратяване на употребата на допинг в професионалния и в спорта за всички чрез обучение и разследване“. Първото събитие от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сферата на спорта беше открито от министъра на младежта и спорта Красен Кралев, от заместник-генералния директор по образование и култура в Европейската комисия Йенс Ниманд Кристенсен и от вицепрезидента на МОК и член на Управителния съвет и Изпълнителния комитет на Световната антидопингова агенция /САА/ проф. д-р Угур Ерденер.

През двата дни на международното събитие беше споделен опита на представители на Европейската комисия, САA, Интерпол, МОК, НАДО /национални антидопингови организации/ и страните-членки относно начините за предотвратяване на употребата на допинг в спорта. На семинара присъстваха над 160 представители от правителствения и неправителствения сектор.

На 24 януари бяха разгледани две водещи теми в областта на спорта. Първо беше представен анализ и сравнение между новия Европейския регламент за защита на личните данни и Международния Стандарт за защитата на личния живот и личните данни от г-н Барт ван дер Слот - изследовател в Правния институт на Тилбург. Презентации и опит споделиха г-н Рафал Пиечота - председател на комисията CAHAMA в Съвета на Европа и г-н Херман Рам, изпълнителен директор на Холандската антидопингова организация. Представителите на НАДО Франция запознаха аудиторията с разследващите дейности като основополагащ метод при ограничаване разпространението и употребата на допинг. В панелен формат бяха представени обединените усилия на САА и Интерпол в налагане на нормативни и регулативни мерки, които да бъдат насочени към намаляване на производството, трафика и използването на забранени средства и методи.

През втория ден на семинара беше дискутирано антидопинговото обучение в професионалния спорт и спорта за всички. Заместник-генералният директор на САА Роб Кьолер подчерта важността от разширяване на познанията относно последствията от употребата на допинг и сподели пред аудиторията детайли за бъдещето създаване на Новия стандарт за антидопингово обучение и информация. Мнения и опит относно въвеждането на единен обучителен стандарт бяха споделени от изпълнителния директор на Организацията на националните антидопингови организации (iNADO) Греъм Стийл, от главния секретар на Европейските атлети, и други. Сред добрите практики в областта на обучението бяха представени още четири проекта, финансирани по програмата на Еразъм +, както и проекта на Антидопинговия център, финансиран от фонда за елиминиране на допинга в спорта на ЮНЕСКО.
Lastest news