Anti-doping training of basketball players

Anti-doping training of basketball players

На 14 юли 2016г. в учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопинговото обучение на състезатели по баскетбол – НО мъже. Състезателите бяха запознати с процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2016г. и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност.