Anti-doping training of coaches from the Sports Federation of the Deaf in Bulgaria

Anti-doping training of coaches from the Sports Federation of the Deaf in Bulgaria

На 13.11.2015г. в учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопингово обучение на треньори от Спортната федерация на глухите в България. Треньорите бяха запознати с актуални теми като Забранителния списък, международни и национални документи, разрешения за терапевтична употреба (РТУ), нарушения на антидопинговите правила и санкции, управление на резултатите и др. Бяха раздадени информационни материали във връзка с тематиката. Участниците получиха отговори на въпроси, свързани с тяхната практиката.