XII International Conference "Medicine and Football"

XII International Conference "Medicine and Football"

В комплекс „Царско село“ – София на 27.04.2015г. се проведе 12-та Международна конференция „Медицина и футбол“. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев откри събитието като обърна особено внимание на борбата срещу употребата на допинг в елитния и масовия спорт. „Всички ние, участниците в тази среща, сме обединени в общата цел да изграждаме среда, в която да действа силен механизъм за борба с допинга. Приемам тази цел като лична кауза, защото ние не разглеждаме спорта само като борба за медали и постижения, но и като превенция на заболяванията. Затова не е важен само фактът, че с допинг случаите се уронва престижът на държавата ни, но и че се рискува здравето на нацията.“ Засилен интерес предизвика представената от Изпълнителния директор на АДЦ – д-р Виолета Заркова „Национална стратегията за борбата срещу допинга в спорта (2015 - 2025)“ „Документът получи широка обществена подкрепа и аз вярвам, че вървим във вярната посока. България има остра нужда от подобна стратегия, чрез която да инициираме и законови промени.“ обяви г-н Кралев. На конференцията специалисти от Антидопинговия център представиха актуалните теми и проблеми сързани с борба срещу допинга в спорта - новия Световен Антидопингов Кодекс в сила от 2015г; промените в наказанията при употребата на допинг; новите изисквания за издаване на разрешение за терапевтична употреба (РТУ). Презентациите предизвикаха оживена дискусия сред участниците.