The World Anti-Doping Agency has published a list of punished sports technicians from around the world

The World Anti-Doping Agency has published a list of punished sports technicians from around the world

114 души спортно-технически персонал са „отстранени” по правилото за „Забранени връзки” от Световния антидопингов кодекс.

На 14 септември 2015 г. Световната антидопингова агенция (САА) публикува на сайта си Списък със спортно-техническите лица от целия свят, които понастоящем са наказани и нямат право да работят със спортисти или други лица по нововъведения през 2015 г. чл. 2.10 „Забранени връзки” от Световния антидопингов кодекс.

Списъкът със спортно-техническите лица е изготвен на базата на информация, предоставена от антидопинговите организации и включва 114 спортно-технически лица от целия свят, които са дисквалифицирани съгласно чл. 2.10 от Кодекса.

Съгласно тази разпоредба, на спортисти и други лица им е забранено да работят със спортно-технически лица, които понастоящем са наказани, или са били наказани последните 6 години за нарушаване на антидопинговите правила. Спортист или лице, нарушаващ/о правилото за „Забранени връзки”, трябва предварително да бъдат информиран/о писмено от съответната антидопингова организация (АДО) или САА за това, че дадено спортно-техническо лице е наказано.

Според президента на САА, сър Крейг Рийди „САА все повече вярва, че спортистите не употребяват допинг по собствена воля, а често биват подтиквани да го правят от хора от тяхното обкръжение”. Той добави също така, че „Новото правило за „Забранени връзки” изпраща ясно послание към атлетите: не се обвързвайте с хора, които вече са нарушили антидопинговите правила, тъй като биха могли да ви съдействат в маменето на системата и отнемането на правото на останалите спортисти да практикуват чист спорт”.

„Публикувайки този списък САА помага на спортистите да бъдат информирани и да избягват спортно-технически лица, нарушили антидопинговите правила. Списъкът ще помогне и на антидопинговите организации да осведомяват спортистите за спортно-техническите лица, които са „отстранени“ и за последствията от осъществяване на връзка с тях”.

Списъкът ще бъде актуализиран на интернет страницата на САА всяко тримесечие или по-често, в случай, че има нова информация предоставена от антидопинговите организации.

Повече информация за нарушението на антидопинговото правило „Забранени връзки” може да бъде намерена в чл. 2.10 от Световния антидопингов кодекс, както и в Ръководство за спортиста към Кодекса (Athlete’s Reference Guide, p.9).

*В списъка е включен българина Стефан Стефанов, за чието наказание понастоящем Антидопинговия център няма налична информация.