The World Anti-Doping Agency welcomes the report of the Independent Commission on the widespread use of doping in sport

The World Anti-Doping Agency welcomes the report of the Independent Commission on the widespread use of doping in sport

Независимата комисия, с председател Ричард Паунд, даде специална пресконференция за световните медии в Женева, която се състоя на 9 ноември (понеделник). Твърденията за широко разпространената употреба на допинг в резултат на излъчените от немската телевизия ARD документални филми бяха потвърдени от разследването, което комисията извърши и голяма част от разкритията са валидни и към днешна дата.

„Докладът на независимата комисия съдържа редица разкрития, които ще разтърсят спортистите и феновете на спорта по целия свят, като поставя акцент и върху недостатъците на антидопинговата система в Русия” каза президентът на САА сър Крейг Рийди.

„Съдържанието на доклада е дълбоко разтърсващо, но едновременно с това извършеното разследване е от изключителна полза за чистите спортисти, тъй като съдържа важни препоръки за това как САА и нейните партньори в борбата с допинга могат и трябва незабавно да предприемат коригиращи действия, за да гарантират, че антидопинговите програми от най-високо равнище ще се прилагат повсеместно” допълни той. „САА изцяло е поела ангажимента да защитава правата на чистите спортисти по целия свят”.

Комисията отправи редица препоръки към САА, допълващи препоръките отправени към други организации, включително акредитираната от САА лаборатория в Москва, руската антидопингова агенция (RUSADA), Руската федерация по лека атлетика (ARAF); и Министерството на спорта в Русия.

Независимата комисия акцентира върху нуждата САА да настоява за съответствие с Кодекса от всички подписали страни и да приоритизира регулирането на съответствието на антидопинговите програми. Има и специфични препоръки към САА, които включват отнемане на акредитацията на лабораторията в Москва и руската антидопингова агенция, тъй като не съответстват на изискванията. Същите препоръки са отправени и към Руската федерация по лека атлетика (ARAF), които САА ще предостави на Международната асоциация на федерациите по лека атлетика (IAAF), така че да бъдат предприети необходимите мерки срещу ARAF като неин член.

Комисията насърчи САА да отпусне допълнителни ресурси, за да започне международни разследвания и дейности по отношение на съответствията с ревизирания Световен антидопингов кодекс от 2015 г.

Комисията изтъкна нуждата от повече ресурси, за да бъдат извършени допълнителните дейности, описани в доклада, необходими за проспериране на качествените антидопингови системи в глобален мащаб. Всички препоръки на независимата комисия към САА могат да бъдат прочетени в доклада, който е публикуван на интернет страницата на агенцията. САА ще разгледа препоръките, изложени в доклада на независимата комисия на 18 ноември в Колорадо Спрингс.