Rehabilitation program of athletes and sports and technical staff from BFVT

Rehabilitation program of athletes and sports and technical staff from BFVT

На 12.08.2016, в учебната зала на Антидопинговия център завърши последния лекционен цикъл от провежданата антидопингова образователна рехабилитационна програма на състезатели и спортно-технически лица от Българска федерация по вдигане на тежести. Обучението засегна процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, вредата от употребата на допингиращи субстанции, хранителни добавки наказания и управление на резултати съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Всеки един от участниците попълни анкета и получи обучителни материали на Световната антидопингова агенция и копие на Забранитения списък за 2016г.