Conducted training according to ISO 31000: 2009

Conducted training according to ISO 31000: 2009

Служителите на Антидопинговия център и Лабораторията за допингов контрол преминаха преминаха 20 часово специализирано обучение по ISO 31000:2009 „Управление на риска и мислене основано на риска”, приложим при предстоящата сертификация на Антидопинговия център по Европейския стандарт EN ISO 9001:2015 - „Системи за управление на качеството”.