Training program for athletes and sports technicians from BFVT

Training program for athletes and sports technicians from BFVT

В учебната зала на Антидопинговия център се провежда образователна рехабилитационна програма на състезатели и спортно-технически лица от Българска федерация по вдигане на тежести. Обучението е в изпълнение на изискванията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност и се провежда под формата на мултимедийни презентации. Предвиждат се 6 презентации на следните теми:
• вредата от употребата на допингиращи субстанции;
• Списък на забранените субстанции и методи;
• Нормативни документи, управление на резултатите;
• Хранителни добавки