The SAA president is calling for stricter doping controls

The SAA president is calling for stricter doping controls

Президентът на САА Джон Фейхи направи годишното си обръщение към световните медии в Лондон и призова правителствата и международните спортни федерации да увеличат усилията си в борбата срещу употребата на допинг в спорта.

На медийния симпозиум на САА за 2013г. в Софител Лондон Хийтрол, г-н Фейхи посочи случая на Армстронг и австралийския доклад на Комисията по престъпносста като доказателства, че допингът в спорта остава въпрос, който изисква задълбочено внимание.

В частност, г-н Фейхи подчерта продължаващото и нарастващо влияние на престъпния свят в спорта - особено чрез трафик и доставка на допингови вещества – и усъвършенстваните средства, които спортистите прилагат, за да надхитрят системата.

„Напоследък доста често ме питата дали толкова обширна допингова програма като тази, която г-н Армстронг и неговият отбор са прилагали, е възможно да съществува към днешна дата“, каза г-н Фейхи, който сега кара последната си година от шестгодишния мандат като президент на САА.

„Моят отговор винаги е бил „вероятно“, както и че трябва постоянно да сме нащрек за все по-научно усъвършенстваните методи, които са на раположение на спортистите, както и за нарастващото влияние на подземния свят. Когато става въпрос за печеленето на голяма сума пари и слава, то винаги ще има желаещи да измислят по-изкусни начини за мамене.“

Г-н Фейхи също така изтъкна нарастващото значение на разузнаването и събирането на не-аналитични доказателства в допълнение към традиционните програми за тестване, и призова страните-членки към САА да увеличат финансирането на агенцията, което не е било променяно от 2011г.

„Когато се вземат предвид стотиците милярди долари, които ежегодно се генерират от спорта в световен мащаб, както и важността му в нашия живот, все още се изумявам защо има нежелание за адекватно инвестирана в неговата защита ", обясни г-н Фейхи.