Announcement for recruitment of members of anti-doping teams

Announcement for recruitment of members of anti-doping teams

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи.

Обучението ще се проведе на 24 и 25 януари 2017 г. от 10 часа в учебната зала на Антидопинговия център, София, ул. „Никола Габровски“ 1.

Преди провеждане на обучението, кандидатите следва да се запознаят с разпоредбите на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, както и с Процедурата за вземане на допинг проби, публикувана на електронната страница на Антидопинговия център.

Документи се приемат: до 18.01.2017 г. по електронната поща на адрес: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg или по факс 02/862 6054

Такса за участие в размер на 55 лв., внесена в брой преди започване на обучението.

В края на обучението кандидатите ще решават писмен тест и издържалите теста ще получат сертификати и възможност за работа в антидопингов екип.

Пълният текст на обявата можете да намерите в разел "За нас", подраздел "Кариери". http://www.anti-doping.government.bg/bg/cat_13.html