Monitoring of anti-doping training of students from Sofia University "Gen. Vladimir Stoychev

Monitoring of anti-doping training of students from Sofia University "Gen. Vladimir Stoychev

Експерти от направление „Антидопингови програми“ на Антидопинговия център стартираха заложената по годишен план мониторингова програма на антидопинговите обучения провеждани в спортните училища в страната. На 22.02.2016г., съгласно графика на спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“ се състоя мониторинг на провежданите антидопингови лекции на техни ученици. След решаването на анкета „Какво знаем за допинга?“ десетокласниците имаха възможност да задават въпроси към експертите.