SAA Statement on Lance Armstrong's Decision Not to Arbitrate

SAA Statement on Lance Armstrong's Decision Not to Arbitrate

В допълнение към медийните коментари на председателя на Световната антидопингова агенция (САА) Джон Фейхи, във връзка с решението на Ланс Армстронг да не завежда арбитражно дело по обвиненията, които му бяха отправени от Антидопинговата агенция на Съединените Щати (ЮСАДА), САА заявява, че очаква решението, с което ЮСАДА е длъжна да излезе съобразно Световния антидопингов кодекс. До излизането на въпросното решение, а то неминуемо ще съдържа санкции, САА не може и няма да коментира подробности по случая. В качеството си на международен орган, отговарящ за борбата срещу допинга в спорта, САА продължава да следи процеса, който ЮСАДА провежда по начина, предвиден в кодекса. Уместно е да се отбележи, че нарушенията на антидопинговите правила, посочени в обвинителния акт на ЮСАДА, касаят участие на г-н Армстронг в заговор и измама. В обвинителният акт са цитирани имената на още две лица, които ще участват в процеса и всяко преждевременно изказано мнение, по повод на наличните доказателства, е в състояние да накърни техните права.