Information seminar

Information seminar

На 18 декември 2015г се състоя Информационен семинар на лекарите на отбори към български спортни федерации и организации в сградата на Антидопинговия център. Семинарът беше открит от д-р Васил Попов, главен секретар на Антидопинговия център, който накратко припомни измененията на Световния антидопингов кодекс 2015г. Участниците бяха запознати с актуални теми като разрешения за терапевтична употреба (РТУ), медицинска информация на САА за решения на КРТУ, хранене и хранителни добавки, биологичен паспорт на спортистите. В края на обучението бе проведена анонимна анкета за оценката на семинара и бяха раздадени информационни материали във връзка с тематиката. По време на дискусиите участниците получиха отговори на въпроси, свързани с тяхната практиката.