SEESJA Annual Forum 2015

SEESJA Annual Forum 2015

В гр. Банско се състоя годишния форум на Асоциацията на спортните журналисти от югоизточна Европа (SEESJA). От 1 до 5 юни 2015г. Българската асоциация на спортните журналисти бе домакин на втория редовен годишен конгрес на SEESJA. Президентът на АИПС Европа Йоанис Дарас от Гърция, председателя на Националния комитет на република Македония професор Васил Топурковски , вицепрезидента на Българския олимпийски комитет Йорданка Благоева, Изпълнителен директор на Антидопинговия център д-р Виолета Заркова, ръководител на катедра „Спортна медицина“ в НСА Диана Димитрова бяха сред присъстващите на срещата. Доклад на тема „Участието на медиите в превенцията срещу допингирането на млади спортисти до 18 години и санкциите за родителите им, техните треньори и спортни ръководители“ беше изнесен от д-р Виолета Заркова. Изпълнителният директор на Антидопинговия център запозна с дейността на Антидопинговия център и усилията ни, чрез обучението като превенция на употребата на допинг, да формираме в младите спортисти и младежите спортуващи в свободното време, техните треньори и учители моралните ценности за чист спорт; обърна специално внимание на разширяване на обществена информация по проблемите, свързани с употреба на допинг; участие в събития със широк обществен отзвук, сътрудничество с медиите по проблемите на използването на вещества опасни за здравето в спорта и спорта в свободното време; как медиите могат да оказват въздействие върху работата на антидопинговите организации. Трябва да има разбиране на правилата за борба с допинга, и най-важното, на прозрачност и работна връзка между антидопинговите и медийни общности. Подчертано бе и важността на правилното представяне на допинг скандалите на вниманието на обществото. Участниците бяха запознати с някои правила от Световния Антидопингов Кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност свързани с превенцията от употреба на забранени вещества и методи и отразяването на положителните допинг случаи. Последваха дискусии, изразени мнения и становища по доклад.