The AC conducts training for athletes who have received quotas for Rio

The AC conducts training for athletes who have received quotas for Rio

Антидопинговият център провежда антидопингово обучение на всички състезатели, получили квоти за участие на летните Олимпийски игри в Рио де Жанейро 2016г. Обучението е задължително. До момента антидопингово обучение са преминали 11 състезатели.

Обучението обхваща всички теми съдържащи се в антидоппинговите правила на Международния олимпийски комитет, валидни за Рио 2016 г. След края на обучението състезателите попълват тест и анкета за потвърждаване на придобитите знания.