Anti-doping training of cross-country skiers

Anti-doping training of cross-country skiers

На 12 юли 2016г. в учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопинговото обучение на национални състезатели по ски бягане, заедно с техния треньор. Участниците бяха информирани за процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Всеки получи обучителни материали на Световната антидопингова агенция и копие на Забранитения списък за 2016г.