Anti-doping training of short track athletes

Anti-doping training of short track athletes

На 14 юни 2016г. в учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопинговото обучение на национални състезатели по шорт трек и техния треньор. Всички участници бяха запознати с процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2016г. и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност и попълниха анкета "Какво знам за допинговия контрол?".