Anti-doping training of rowers

Anti-doping training of rowers

От 2 до 4 ноември 2016г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели по гребане, заедно с техните треньори. Участниците бяха информирани за процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Всеки участник попълни анкета "Какво знам за допинговия контрол?" и получи копие на Забранитения списък.