Anti-doping training of football players

Anti-doping training of football players

На 7 и 8 юни 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на футболисти и спортно-технически лица от клуб ЦСКА. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителен списък за 2018г., наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Всеки участник получи информационни материали и копие на Забранителния списък за 2018г.
Lastest news