Anti-doping training for biathletes

Anti-doping training for biathletes

На 1 ноември 2016г. в Антидопинговия център се проведе антидопинговото обучение на национални състезатели по биатлон. Всички участници бяха запознати с процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2017г., хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност и попълниха анкета "Какво знам за допинговия контрол?".