Anti-doping training of basketball players

Anti-doping training of basketball players

На 8 декември 2015г. в учебната зала на Антидопинговия център се състоя антидопинговото обучение на национални състезатели по баскетбол – девойки и юноши. Състезателите бяха запознати с процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2016г. и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност.