The anti-doping training of sports and technical staff from BF biathlon

The anti-doping training of sports and technical staff from BF biathlon

На 12 април 2018г. експерт от Антидопинговия център проведе антидопинговото обучение на спортно-технически персонал и официални лица по БФ биатлон в учебната зала на Антидопинговия център, гр.София. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с националните и международни документи, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаването на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2018г., процедурата при управление на резултатите, нарушенията и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. В края на лекцията присъстващите решаваха казуси от Ръководство за треньори на Световната антидопингова агенция (САА) и анкети, както и дискутираха актуални теми в борбата с допинга в спорта.
Lastest news