The anti-doping training of BF Taekwondo ITF

The anti-doping training of BF Taekwondo ITF

На 11 април 2017г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели, спортно-технически лица и членове на УС от БФ Таекуон -До ай ти еф в университетски център „Бачиново“. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с нарушението на спортната етика, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2017г., и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. В края на лекцията присъстващите решаваха тест за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.
Lastest news