Anti-doping training - BF field hockey

Anti-doping training - BF field hockey

На 2 април 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически персонал от БФ хокей на трева. Всички участници получиха информационни материали и бяха запознати с нарушението на спортната етика, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, издаване на разрешение за терапевтична употреба, забранителния списък за 2018г., хранителните добавки и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност. Всички присъстващи, решаваха тест за проверка на знания от обучението и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.
Lastest news