Anti-doping training - "Tennis - fair and clean play"

Anti-doping training - "Tennis - fair and clean play"

По покана на Българска федерация тенис Антидопинговият център проведе антидопингово обучение в Националния тенис център на участниците в "Мастърс" турнира "ДЕВИН" и техните треньори. Лекция на тема "Тенисът – чиста и честна игра" запозна присъстващите с правата и задълженията на спортистите, актуалните нормативни документи, вредите от използването на забранени субстанции и методи, риск от употреба на противогрипни медикаменти, съдържащи ефедрин и псевдоефедрин, хранителни добавки, етичните норми в спорта, разрешенията за терапевтична употреба . Обучението завърши с демонстрация на процедурата по допингов контрол. Всички участници получиха информационни материали, копие от забранителния списък за 2016г. и провериха своите познания за допинга с анкета „Какво знам за допинг контрола?“.