Anti-doping training under the Erasmus + project of the Association for the Development of Bulgarian Sports

Anti-doping training under the Erasmus + project of the Association for the Development of Bulgarian Sports

По покана на „ Асоциация за развитие на българския спорт“ за участие в антидопингов семинар - 12-16 март, 2018г. по проект „Just Sport”, финансиран по Еразъм, експерти от Антидопинговия център изнесоха двудневен лекционен курс (12.03.-13.03.2018г.)на фитнес и спортни специалисти в гр. София. Участниците в проекта „Just Sport“ от бяха запознати с националните и международни документи, основни понятия в борбата с допинга, забранителния списък на САА, вредите от употребата на забранени субстанции, рискове от употребата на хранителни добавки, както и с нарушенията на антидопинговите правила и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. В края на всяка лекция присъстващите имаха възможност да задават въпроси към експертите от Антидопинговия център .

На 16 март 2018г. се състоя кръгла маса с участието на Министъра на младежта и спорта, Красен Кралев, Изпълнителния директор на Антидопинговия център, Виолета Заркова и зам.-ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски” проф. Татяна Янчева. Бяха представени политиките в борбата с допинга в професионалния и масовия спорт. Сред основните обсъждания бяха начините за стимулиране на здравословен начин на живот във фитнес центровете.
Lastest news