Anti-doping training for karate coaches

Anti-doping training for karate coaches

По покана на ръководството на Българска национална федерация карате, на 20.02.2016г. експерти от направление „Антидопингови програми“ на Антидопинговия център проведоха антидопингово обучение на 22 треньори по карате.