Anti - doping training of national rowers and shotokan karate athletes

Anti - doping training of national rowers and shotokan karate athletes

На 21 и 22 октомври 2015 г. в учебната зала на Антидопинговия център се проведе антидопингово обучение на национални състезатели по гребане и по шотокан карате до. Основни теми на обучението бяха новите изисквания на Световния антидопингов кодекс за 2015 г., Забранителен списък за 2015 и 2016 г., права и задължения на спортистите и нарушенията на антидопинговите правила. Състезателите бяха запознати практически с процедурите по допинг контрола и по издаване на разрешение за терапевтична употреба.