Anti-doping training of young people from the national team in gymnastics

Anti-doping training of young people from the national team in gymnastics

17.06.2013 г.

На 12 и 14 юни 2013 г., Антидопинговият център проведе антидопингово обучение на младежката гарнитура на националния отбор по спортна гимнастика. Участниците бяха информирани за опасностите от употребата на забранени субстанции и методи, както и за правата и задълженията им по време на допинг тестване. Всеки получи обучителни материали на Световната антидопингова агенция и копие на Забранитения списък за 2013 г.

Лекциите бяха много интересни за участниците. Всички признаха важността от това всеки спортист да бъде наясно с процедурите за допингов контрол.