The Anti-Doping Center organizes training for participation in anti-doping teams

The Anti-Doping Center organizes training for participation in anti-doping teams

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи от всички региони на страната.

Обучението ще се проведе на 16 и 17 април 2016 г. от 10 часа в учебната зала на Антидопинговия център, София, ул. „Никола Габровски” 1.

Пълна информация за обучението може да намерите в раздел "Кариери", намиращ се в долния ляв ъгъл на интернет страницата на Антидопинговия център.