Retraining of anti-doping team members

Retraining of anti-doping team members

На 28 октомври 2015г. екип на Антидопинговия център проведе реобучение на членове на бургаския антидопингов екип (АДЕ) с цел повишаване качеството на работа им.