National Conference on Sports Medicine

National Conference on Sports Medicine

На 23 ноември 2015г. се състоя Националната конференция по спортна медицина в спа-комплекс „Царско Село“ край София. На конференцията беше изнесен доклад на тема „Хранене и хранителни добавки в спорта“ от д-р Христина Иванчева, председател на Контролно медицинската комисия на Антидопинговия център. По време на събитието бяха засегнати актуални проблеми свързани със спортен травматизъм, възстановяване, профилактика, консервативни и оперативни начини на лечение и други. Представени бяха нови медикаменти от водещи фармацевтични фирми, използвани за спортно-медицинската практика.