Anti-Doping Centre planned activities for 2014

ДАТАДЕЙНОСТ20 – 21 мартОбучение на членове на допинг екипи в Пловдив27 мартРеобучение на членове на допинг екипи в Софияаприл[[1]](#_ftn1)Семинар със спортно-технически персонал и спортни лекари – информация от Лозана и промените в Кодексамай –септемвриПодготовка за провеждане на национална конференция „Допинг в спорта –правила и превенция“ноември__[1]Провеждане на национална конференция „Допинг в спорта –правила и превенция“януари-декемвриИзнасяне на лекции в спортни училища по план на Антидопинговия Център и по Проект финансиран от ЮНЕСКО: „Антидопингово обучение в срещу фалшивото себеутвърждаване“__ - - - - - -

[1]Датите ще бъдат уточнени допълнително

Ad
APPLICATION