Антидопингов център
Меню

Защита на личните данни

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

В случай на констатирани нередности с обработването на Ваши лични данни от Антидопингов център, в качеството му на администратор, можете да отправите сигнал на имейл адрес: GDPRBULNADO@anti-doping.government.bg

На телефон +359 877 227 686 можете да се свържете със служител по защита на личните данни.

Информация относно българското законодателство, свързано със защитата на личните данни, можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/