Видове регистри на спортисти за тестване

Има два вида регистри на спортистите за тестване:

• международни (съставът им се определя от съответната международна федерация);
• национални (съставът им се определя от съответната национална антидопингова организация).

В зависимост от това, в какъв вид регистър на спортисти за тестване са включени, спортистите могат да бъдат условно разделени на два „вида”:

• спортисти на международно ниво (включените в регистър на спортисти за тестване на международна федерация);
• спортисти на национално ниво (спортисти, различни от включените в регистър на спортисти за тестване на международна федерация).

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Наредба за антидопинговата дейност
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център