Антидопингов център
Меню

С0. Неодобрени субстанции

Какво представляват неодобрените субстанции?

В този клас влизат всички фармакологични субстанции, които не фигурират в никой от разделите на Списъка на забранените субстанции и методи и не са одобрени от какъвто и да е държавен регулаторен орган по здравеопазване за терапевтична употреба в хуманната медицина (напр. лекарства в процес на предклинично или клинично разработване, или спрени от производство, „дизайнерски” лекарства, ветеринарни лечебни средства и т.н.).

Този „отворен” клас е сравнително нов за списъка. Целта на включването му е да се прекрати злоупотребата със субстанции, които са в експериментална фаза или са забранени за употреба от хора. Пример за такава субстанция е метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA) – подобрен вариант на кръвния хормон еритропоерин (EPO). Преди да бъде включен в списъка, CERA доведе до няколко големи допинг скандала, свързани с Олимпийски игри и значими колоездачни състезания.

С1. Анаболни средства
Анаболни андрогенни стероиди
Други анаболни средства
С2. Пептидни хормони, растежни фактори и сродни субстанции
Еритропоетин
Хорионен гонадотропин
Кортикотропин
Растежен хормон
Инсулиноподобен растежен фактор
С3. Бета-2 агонисти
С4. Хормонни и метаболитни модулатори
С5. Диуретици и други маскиращи средства
Диуретици
Други маскиращи средства

М1. Манипулиране на кръвта и кръвните компоненти
М2. Химически и физически манипулации
М3. Генен допинг

Постоянно забранени субстанции и методи
Субстанции и методи, забранени по време на състезание
Субстанции, които са забранени в определени спортове