Антидопингов център
Меню

Актуални международни документи

Актуални международни документи

WADA Prohibited List 2022 - Summary of Modifications - EN
WADA Prohibited List 2022 - EN
WADA Monitoring Program 2022 - EN
Мониторингова програма на САА за 2022 г.
Забранителен списък за 2022 г. - основни изменения и бележки
Забранителен списък за 2022 г.
Антидопингови правила за Паралимпийски игри Токио 2020
Anti-doping guidebook applicable to the Games of the XXXII Olympiad- EN
Антидопингово ръководство за XXXII Олимпийски игри Токио 2020
WADA Monitoring Program 2021 - EN
WADA Prohibited List 2021 - Summary of Modifications - EN
WADA Prohibited List 2021 - EN
WADA International Standard for Laboratories 2021 - EN
WADA International Standard for Code Compliance by Signatories 2021 - EN
WADA International Standard for Protection and Privacy of Personal Information 2021 - EN
WADA International Standard for Results Management 2021 - EN
WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions 2021 - EN
WADA International Standard for Testing and Investigations 2021 - EN
WADA International Standard for Education 2021 - EN
The World Anti-Doping Code 2021 - EN
IOC Anti-Doping Rules applicable to the Games of the XXXII Olympiad - EN
UNESCO International Convention against Doping in Sport - EN
Additional Protocol to the Council of Europe Anti-Doping Convention - EN
Council of Europe Anti-Doping Convention - EN
Антидопингови правила, приложими за Игрите на XXХII ОлимпиадаТокио 2020
Мониторингова програма на САА за 2021 г.
Забранителен списък за 2021 г. - основни изменения и бележки
Забранителен списък за 2021г.
Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта
Допълнителен протокол към конвенцията срещу употребата на допинг
Конвенция срещу употребата на допинг
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни 2021г.
Международен стандарт за тестване и разследвания 2021г.
Международен стандарт за обучение 2021г.
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба 2021г.
Международен стандарт за съответствие на подписалите страни с Кодекса 2021г.
Международен стандарт за управление на резултати 2021г.
Световен антидопингов кодекс 2021г.