Антидопингов център

Антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица

Антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица

В периода 14- 28 ноември 2019г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на състезатели и спортно-технически лица от Българска федерация по силов трибой, Българска федерация по художествена гимнастика, Българска федерация по бодибилдинг и фитнес, Българска федерация по ориентиране. Участниците бяха запознати с нарушенията на спортната етика, процедурата за допингов контрол, правата и задълженията им по време на допинг тестване, издаване на разрешение за терапевтична употреба, новия забранителен списък за 2020г. и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс. Накрая на всяко обучение участниците попълниха анкета и получиха копие от Забранителния списък за 2020.